Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

แจ้งผลการประกวดประลองเพลงฯ ปี ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศ

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Mon Jan 26, 2015 8:19 pm    เรื่อง: แจ้งผลการประกวดประลองเพลงฯ ปี ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗
รอบชิงชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ , ๒๔ มกราคม และ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ปรากฏผลดังนี้


การบรรเลงรับร้อง (รวมวง) ประเภทถ้วย ก

เพลงแขกมอญบางช้าง เถา


รางวัลที่ ๑

วงพรพนรัตน์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ ๒

วงวชิราวุธ - โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา

รางวัลที่ ๓

วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

วงเทพมงคลรังษี - โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี


การบรรเลงรับร้อง (รวมวง) ประเภทถ้วย ข

เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
(เพลงแขกสาหร่าย)


รางวัลที่ ๑

วงวิทยาลัยนาฎศิลป วงที่ ๒ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๒

วงมณีบงกช - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

รางวัลที่ ๓

วงจตุรพรภิรมย์ - โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย

วงชาติเสือจามจุรี - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยาประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง


ซอสามสาย เพลงหกบท สองชั้น

รางวัลที่ ๑

นายภีมข์ ศุภชลาศัย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๒

นายศุภวิทย์ โตปาน - โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

รางวัลที่ ๓

เด็กชายพาสุข แววศรี - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย

เด็กชายปฏิพล แซ่ลี้ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
นายภัคพล แสงอินทร์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
นายวุฒิชัย เอี่ยมธนากุล - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
นางสาวอภิญญา เพียเพ็งต้น - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
นายเอกธนัช ซื่อตรงประเสริฐ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ


ซออู้ เพลงนกขมิ้น สามชั้น

รางวัลที่ ๑

นายภีมข์ ศุภชลาศัย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๒

นางสาวสุรัสวดี จันทร์ยก - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๓

นางสาวมรกต แสงเพลิง - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

รางวัลชมเชย

เด็กชายชัชวัสส์ เจียวก๊ก - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
เด็กหญิงณัฐณิชา ชื่นกลิ่น - โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เด็กชายปฏิพล แซ่ลี้ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
นายภัคพล แสงอินทร์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
เด็กชายศุภกิจ พุ่มจำปา - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี


ระนาดเอก ไม้แข็ง เพลงแขกมอญ สามชั้น

รางวัลที่ ๑

นายนิติกาญจน์ นิลอ่อน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๒

นายณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ - โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๓

เด็กชายพณฤทธ์ โกมลสิงห์ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบฝ่ายมัธยม) จ.นครปฐม

รางวัลชมเชย

นายชาตรี โหมดเขียว - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
นายนรินทร นาคมังสัง - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เด็กชายพลภัทร บุณยาจิณ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
นางสาวพิชญาภา แสงสุรัตน์ - โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
นายสุรชาติ สุขแก้ว - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


ปี่ใน เพลงมุล่ง ชั้นเดียว

รางวัลที่ ๑

นายกิตติภูมิ สาพรมมา - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๒

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๓

ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

นายพลสิทธิ์ ก้อนแหวน - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
นายยศพล คมขำ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
นายสัมฤทธิ์ สายโสดา - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม


ขับร้องเพลงไทย เพลงเต่ากินผักบุ้ง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ ๑

นางสาวนันท์นภัส อรรถกฤษณ์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๒

นางสาวสิริลักษณ์ รูจีพันธ์ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ๓

นายพศวัตร คชเดช - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม.

รางวัลชมเชย

นางสาวญาณิกา สุวรรณธั - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวปลอดภัย พลิคามินทร์ - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล โจกกลาง - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
นางสาววิจิตรา กาหลง - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
นางสาวอรยา เกสรินทร์ - โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


************************

ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group