Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

แจ้งผลประลองเพลงฯ เดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง(รอบแรก) ปี ๕๗

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Tue Nov 18, 2014 1:22 pm    เรื่อง: แจ้งผลประลองเพลงฯ เดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง(รอบแรก) ปี ๕๗ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗
ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง(รอบแรก)ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๙ ปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินผลการประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบแรก มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๘๒ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อ ดังนี้


การบรรเลงเดี่ยว - ซอสามสาย จำนวน ๘ ราย
เพลงหกบท สองชั้น

๑. เด็กชายปฏิพล แซ่ลี้ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
๒. เด็กชายพาสุข แววศรี - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
๓. นายภัคพล แสงอินทร์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๔. นายภีมข์ ศุภชลาศัย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๕. นายวุฒิชัย เอี่ยมธนากุล - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
๖. นายศุภวิทย์ โตปาน - โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
๗. นางสาวอภิญญา เพียเพ็งต้น - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
๘. นายเอกธนัช ซื่อตรงประเสริฐ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ


การบรรเลงเดี่ยว - ซออู้ จำนวน ๘ ราย
เพลงนกขมิ้น สามชั้น

๑. เด็กชายชัชวัสส์ เจียวก๊ก - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
๒. เด็กหญิงณัฐณิชา ชื่นกลิ่น -โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
๓. เด็กชายปฏิพล แซ่ลี้ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
๔. นายภัคพล แสงอินทร์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๕. นายภีมข์ ศุภชลาศัย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๖. นางสาวมรกต แสงเพลิง - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
๗. เด็กชายศุภกิจ พุ่มจำปา - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
๘. นางสาวสุรัสวดี จันทร์ยก - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ


การบรรเลงเดี่ยว - ระนาดเอกไม้แข็ง จำนวน ๑๑ ราย
เพลงแขกมอญ สามชั้น

๑. นายกฤต รุจิระชุณห์ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
๒. นายชาตรี โหมดเขียว - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
๓. นายณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ - โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
๔. นายนรินทร นาคมังสัง - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
๕. นายนิติกาญจน์ นิลอ่อน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๖. นายพงศกร ราศรี - โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
๗. เด็กชายพณฤทธ์ โกมลสิงห์ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบฝ่ายมัธยม) จ.นครปฐม
๘. เด็กชายพลภัทร บุณยาจิณ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
๙. เด็กชายพฤกษ์ ฉวีกุลรัตน์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
๑๐. นางสาวพิชญาภา แสงสุรัตน์ - โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
๑๑. นายสุรชาติ สุขแก้ว - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


การบรรเลงเดี่ยว - ปี่ใน จำนวน ๗ ราย
เพลงมุล่ง ชั้นเดียว

๑. นายกิตติภูมิ สาพรมมา - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
๒. นายณัฐวุฒิ มโหธร - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.จันทบุรี
๓. นายธนชิต เปรมปรีดิ์ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
๔. นายพงศ์ศิริ แสงนอก - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.จันทบุรี
๕. นายพลสิทธิ์ ก้อนแหวน - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
๖. นายยศพล คมขำ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
๗. นายสัมฤทธิ์ สายโสดา -วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม


การขับร้องเพลงไทย จำนวน ๘ ราย
เพลงเต่ากินผักบุ้ง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑. นางสาวญาณิกา สุวรรณธัย - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. นางสาวนันท์นภัส อรรถกฤษณ์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๓. นางสาวปลอดภัย พลิคามินทร์ - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
๔. นางสาวพรพิมล โจกกลาง - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
๕. นายพศวัตร คชเดช - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
๖. นางสาววิจิตรา กาหลง - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
๗. นางสาวสิริลักษณ์ รูจีพันธ์ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ
๘. นางสาวอรยา เกสรินทร์ - โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ*******************************

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

*******************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group