Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๒ สิงหา

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
Banhanpเข้าร่วม: 15 Mar 2005
ตอบ: 11

ตอบตอบเมื่อ: Sun Aug 03, 2014 3:33 pm    เรื่อง: การประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๒ สิงหา ตอบโดยอ้างข้อความ

ระเบียบการ
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 7

1. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกวด
1.1 ประกวดบรรเลงเดี่ยว
• เครื่องดีด ได้แก่ จะเข้
• เครื่องสี ได้แก่ ซออู้ และ ซอด้วง
• เครื่องตี ได้แก่ ระนาดเอก และ ขิม (7 หย่อง)
• เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ

2. ระดับชั้นเรียนที่จัดประกวด
• ระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ ป.1 – ป.6)

3. รายละเอียดในการประกวด
• วันเวลาในการประกวด วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.
• การบรรเลงเดี่ยวในที่นี้ หมายถึง การบรรเลงเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น พร้อมเครื่องประกอบจังหวะ โดยบรรเลงทางปกติไม่ใช่ทางเดี่ยว
• ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียน หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับที่กำหนดตามข้อ 2
• การประกวดเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าประกวดได้ เครื่องดนตรีละ 1 คน และผู้สมัคร 1 คน บรรเลงได้เพียง 1 เครื่องดนตรีเท่านั้น
• ระดับประถม หากเครื่องดนตรีใดที่มีผู้สมัครประกวดน้อยกว่า 5 คน อาจงดประกวดในรายการนั้นๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือสามารถโทรถามจากเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

4. การประกวด
• เขียนข้อความลงในใบสมัครและใบรับรองของสถานศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

• ส่งใบสมัครโดยเขียนไว้ที่มุมซองว่า “ประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 7” จ่าหน้าถึง มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 565 ถ.สามเสน แขวงวชิระฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทรสาร. 02-243-2150 หรือ นำส่งด้วยตนเองก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2557
• ในการประกวด ให้ผู้ประกวดนำเครื่องดนตรีมาเอง (โดยห้ามมิให้มีการดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีจนต่างไปจากของเดิม เช่น ห้ามใช้ซอสายลวด ฯลฯ) ถ้าไม่ได้นำมาทางกองกลางจะมีเครื่องดนตรีจัดเตรียมไว้ให้ และจะต้องบรรเลงร่วมกับโทน – รำมะนาและฉิ่ง โดยผู้ประกวดมีสิทธิ์นำผู้บรรเลงโทน-รำมะนาและฉิ่งมาร่วมบรรเลงได้ หากไม่ได้นำมาจะมีกรรมการกลางบรรเลงให้
• ติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอรับระเบียบการ โน้ตเพลงและใบสมัครได้ที่ www.sg.ac.th หรือติดต่อ มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โทร.02-243-0065 ต่อ 2107 มือถือ 081-489-8978
E-mail:banhanp@hotmail.com

5. สถานที่ประกวด
ชั้น 2 หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต

6. เพลงที่ประกวด
การประกวดบรรเลงเดี่ยว
 ซอด้วง น้ำลอดใต้ทราย 2 ชั้น
 ซออู้ แขกกล่อมเจ้า (แขกตาเสือ) 2 ชั้น
 ขลุ่ยเพียงออ เวสสุกรรม 2 ชั้น
 ขิมสาย (7 หย่อง) เขมรเอวบาง 2 ชั้น
• จะเข้ คำหวาน 2 ชั้น
• ระนาดเอก แขกมอญ 2 ชั้น

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้จัดทำโน้ตเพลง ที่จะใช้ในการประกวดแนบมาพร้อมกับระเบียบการประกวดฯ ฉบับนี้ และโน้ตเพลงดังกล่าวเป็นโน้ตตัวอักษรที่นิยมใช้กันในวงการดนตรีไทยทั่วไป ผู้ประกวดมีสิทธิ์ตกแต่งแนวทางในการบรรเลงได้ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียงตามโน้ตที่กำหนดไว้ สำหรับการประกวดวงเครื่องสายผสมอนุญาตให้ใช้บันไดเสียงสากลได้ตามความเหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่นำมาผสม

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
• บุคลิกภาพ หมายถึง ท่วงที กิริยา ไหวพริบ ปฏิภาณ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกิริยามารยาทอันงาม ทั้งในการบรรเลงและร่วมอยู่ในการประกวด
• ความแม่นยำ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความทรงจำดี มีความแม่นยำในจังหวะของการบรรเลงเป็นอย่างดี สามารถบรรเลงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ได้กำหนดไว้อย่างไพเราะน่าฟัง ไม่มีความผิดพลาด
• เสียง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมบังคับเสียงดนตรีที่บรรเลง ให้มีทั้งเสียงหนักและเสียงเบาได้อย่างไพเราะ เหมาะสมกับทำนองเพลง
• จังหวะ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความเร็ว หรือแนวในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกันตลอดทั้งเพลง โดยไม่มีความผิดพลาด
• ทางเพลง หมายถึง วิธีการบรรเลงที่พลิกแพลงน่าฟัง และมีความไพเราะเหมาะสมกับท่วงทำนองเพลงและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีที่บรรเลง

8. การบรรเลงที่ถือว่าผิดกติกา
• กรณีที่ผู้ประกวดบรรเลงล้ม ขาด หรือเกิน จากทำนองเพลงหลัก
• ในกรณีที่ผู้ประกวดบรรเลงเพลงเป็นทางเดี่ยว หรือทางเปลี่ยนจนคณะกรรมการตัดสินการประกวดเห็นว่าทำให้เสียเค้าโครงของทำนองเพลงตามโน้ตที่กำหนดให้โดยสิ้นเชิงคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนน
• หากผู้ประกวดบรรเลงเพลงผิดไปจากบันไดเสียงของโน้ตดังที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะไม่พิจารณาให้คะแนน

9. รางวัล
ผู้ที่ได้รับคะแนนชนะเลิศในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
• รางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
• รางวัลที่ 2 ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
• รางวัลที่ 3 ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
หมายเหตุ สำหรับผู้ประกวดที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดทุกคน

10. กำหนดการประกวด
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.00 น. ลงทะเบียน / นัดหมาย
08.30 น. เพลงรำพึง / พิธีเปิด
09.00 น. เริ่มการประกวดภาคเช้า (จะเข้ / ระนาดเอก / ซอด้วง)
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. เพลงรำพึง / เริ่มการประกวดภาคบ่าย (ซออู้ / ขิม / ขลุ่ยเพียงออ)
16.00 น. ประกาศผล / แจกรางวัล

*******************************************
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group