Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๗

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Fri Jun 27, 2014 12:19 am    เรื่อง: การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๗ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗


ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น

โดยมีการประกวด ดังนี้

ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ประเภทถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาและนักดนตรีที่ได้เข้าร่วมการประกวดฯ และเคยได้รับรางวัล

๒) ประเภทถ้วย ข หมายถึง นักดนตรีในวง และสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล หรือยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดเลยเพลงที่ใช้ประกวดในรอบส่งแผ่น VCD/DVD

ประเภทถ้วย ก

เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น

ประเภทถ้วย ข

เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
(เพลงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงบังใบ)


เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทถ้วย ก

เพลงแขกมอญบางช้าง เถา

ประเภทถ้วย ข

เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
(เพลงแขกสาหร่าย)


- วงดนตรีที่สมัครจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทขับร้อง และวิธีการบรรเลงที่กำหนด บันทึกภาพและเสียงลงบนแผ่น VCD/DVD ให้เริ่มจับภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเพลง ต้องไม่ให้หัวเพลงหรือท้ายเพลงขาดในระหว่างการบรรเลง-ขับร้อง และห้ามตัดต่อโดยเด็ดขาด

-ให้ตั้งกล้องตรงหน้าวงดนตรี จับภาพผู้บรรเลง-ขับร้องให้เห็นชัดทุกคน ไม่ต้องประกาศชื่อเพลง ชื่อนักดนตรี-นักร้อง และชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้คณะกรรมการรับทราบว่า ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นใคร

- การแต่งกายในการบันทึกภาพและเสียง ให้ใส่ชุดเครื่องแบบสถานศึกษาที่สังกัด (ห้ามใส่เสื้อพละ)

- ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด

- การประกวดบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ครั้งนี้ คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้งซอสามสายและนักร้อง

- ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ในวันและเวลาทำการ

- โรงเรียนส่งเข้าประกวดได้ ๑ ประเภท และส่งเข้าประกวดให้ส่งเป็นชื่อโรงเรียนเท่านั้น

- ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริงในระยะเวลาที่ประกวดนั้น

- ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้อง และตัวสำรองอีก ๒ คน

- ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว

- ผู้เข้าร่วมประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยว จะส่งในนามโรงเรียน หรือนามตนเองก็ได้ ถ้าส่งในนามตนเองต้องมีหลักฐานว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจริงสิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

ภายในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ประกวดรอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ *(เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

๑. ซออู้ เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง , โทน-รำมะนา

๒. ซอสามสาย เพลงหกบท ๒ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง , โทน-รำมะนา

๓. ระนาดเอกไม้แข็ง เพลงแขกมอญ ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง , กลองสองหน้า

๔. ปี่ใน เพลงมุล่งชั้นเดียว ๓ ท่อน ท่อนละ ๒ เที่ยว (ทางไล่มือ)
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง , โทน-รำมะนา

๕. ขับร้อง เพลงเต่ากินผักบุ้ง (บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ในการประกวดขับร้อง ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอย่างน้อย ๓ ชิ้น บรรเลงสวม-ส่ง
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยมีวงมโหรีของสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นวงบรรเลงรับ-ร้อง

**ผู้บรรเลงและผู้ตีเครื่องกำกับจังหวะในการประกวดเดี่ยว ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้**


สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก - ในวันศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘


สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว เลขที่ ๓๙๑ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๖๙

หรือ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (สทย.) ในเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐-๒๖๕๑-๖๕๐๕ , ๐-๒๖๕๑-๖๙๒๐


ใบสมัครประเภทวงมโหรี Arrow คลิกที่นี่

ใบสมัครเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง Arrow คลิกที่นี่


บทขับร้องประเภทถ้วย ก Arrow คลิกที่นี่

บทขับร้องประเภทถ้วย ข Arrow คลิกที่นี่****************************
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

****************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Mon Dec 08, 2014 4:22 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗
ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบรองชนะเลิศประเภท ถ้วย ก

(ประกวดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)


วงมโหรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

วงพรพนรัตน์ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วงเทพมงคลรังษี - โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี

วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

วงวชิราวุธ - โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา

วงสตรีศรีสุริโยทัย - โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


กำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ประเภทถ้วย ข

(ประกวดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)


วงมโหรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

วงจตุรพรภิรมย์ - โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา

วงมณีบงกช - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

วงวิทยาลัยนาฏศิลป วงที่ ๑ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

วงวิทยาลัยนาฏศิลป วงที่ ๒ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

วงวิทยาลัยนาฏศิลป วงที่ ๓ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

วงชาติเสือจามจุรี - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา


กำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘


*******************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Mon Jan 19, 2015 3:58 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ผลประกวดการบรรเลงรับร้อง (รวมวง) ประเภทถ้วย ข

เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
(เพลงแขกสาหร่าย)


ประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘


รางวัลที่ ๑

วงวิทยาลัยนาฎศิลป วงที่ ๒ - วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๒

วงมณีบงกช - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

รางวัลที่ ๓

วงจตุรพรภิรมย์ - โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย

วงชาติเสือจามจุรี - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group