Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๙

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Thu Jun 02, 2016 11:04 am    เรื่อง: การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๙ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙


ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

โดยมีการประกวด ดังนี้

๑. การบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)
๒. การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง


ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ประเภทถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ เคยได้รับรางวัล และ วงดนตรีที่ชนะเลิศ ถ้วย ข มาแล้วติดต่อกัน ๒ ปี

๒) ประเภทถ้วย ข หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ และหรือไม่เคยได้รับรางวัลเลย (หากประกวดประเภทนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปี ต้องไปประกวดถ้วย ก)คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

๑. สถาบันทางการศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ วง และให้ส่งเป็นชื่อโรงเรียน/สำนัก/สถาบัน/บ้านดนตรี/ชมรมดนตรี เท่านั้น
๒. สถาบันทางการศึกษาใดที่มีนักดนตรีไม่ครบ อาจเชิญนักดนตรีต่างสถาบันเข้ามาร่วมบรรเลงได้
๓. ผู้เข้าประกวดทุกประเภท(ประเภทวงและประกวดเดี่ยว)จะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ ว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริง ในระยะเวลาที่ประกวดนั้น
* เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยว อนุญาตให้ส่งในนามตนเองได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจริง
๔. ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้อง และนักดนตรีสำรองอีก ๒ คน ทั้งนี้ ให้ติดภาพ พร้อมทั้งใส่ชื่อ – นามสกุลผู้บรรเลงตามเครื่องดนตรีใบสมัครให้ครบทุกเครื่องมือ รวมทั้งนักดนตรีสำรองด้วย(หากไม่ระบุชื่อนักดนตรีสำรองมาจะมาเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้)
หากมีกรณีสับเปลี่ยนนักดนตรีภายในวงที่ส่งประกวด ขอให้แจ้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนภายใน ๑๐ วัน หมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้ประกวดได้ ผู้บรรเลงรวมวงประกอบด้วย
๑) ซอสามสาย (ไม่ต้องสีคลอร้อง)
๒) ซอด้วง
๓) ซออู้
๔) ขลุ่ยเพียงออ
๕) จะเข้
๖) ระนาดเอกมโหรี
๗) ระนาดทุ้มมโหรี
๘) ฆ้องวงมโหรี หรือฆ้องกลาง
๙) โทน รำมะนา (จะบรรเลงคนเดียวหรือแยกเป็นสองคนก็ได้)
๑๐) ฉิ่ง
๑๑) กรับพวง
๑๒) โหม่ง
๑๓) นักร้อง
๕. ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดแล้วต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว
๖. คณะกรรมการจะตรวจสอบชื่อนักดนตรีในถ้วย ข หากพบว่ามีผู้เคยได้รับรางวัลชิงชนะเลิศ เข้าแทรกตัวร่วมบรรเลงในวงที่ประกวด กรรมการจะตัดสิทธิในการประกวดทันที
๗. นักเรียนที่เข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาและต้องนำบัตรประชาชน / บัตรนักเรียน มาให้ฝ่ายลงทะเบียนตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประกวดต่อหน้าคณะกรรมการ หากไม่มีอาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการประกวดทุกประเภท
๘. การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ ๑ แล้ว ขอให้สงวนสิทธิ์ในการประกวดเครื่องนั้นๆ ตลอดไป และหากเป็นสถาบันการดนตรีในสายอาชีพขอให้ส่งได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน
๙. การบรรเลงควรจะเป็นไปตามแบบฉบับการบรรเลงมโหรีอันพึงปฏิบัติ
๑๐. การประกวดทุกประเภทผู้ที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
เพลงที่ใช้ประกวดการบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)
ในรอบส่งแผ่น VCD/DVD


ประเภทถ้วย ก

เพลง ถวายพระพร ๗๐ ปี ครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประพันธ์คำร้อง โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประเภทถ้วย ข

เพลง ถวายพระพร ๘๔ พระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ประพันธ์คำร้อง โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


บทขับร้องที่ใช้ประกวดวงมโหรี
รอบส่งแผ่นVCD/DVD ปี ๒๕๕๙


Arrow คลิกที่นี่เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทถ้วย ก

เพลงที่บรรเลง เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ (ไม่คิดคะแนน)

เพลงที่ประกวด
เพลง หงส์ทอง เถา ไม่ทำทางเปลี่ยน และลงลูกหมด
เนื้อร้องจากเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ประเภทถ้วย ข

เพลงที่บรรเลง เพลงโหมโรงมหาราช (ไม่คิดคะแนน)

เพลงที่ประกวด
เพลง กล่อมนารี เถา ไม่ทำทางเปลี่ยน ลงลูกหมด
เนื้อร้องของครูมนตรี ตราโมท- ทำการบันทึกเพลงที่ส่งเข้าประกวดโดยไม่ต้องประกาศชื่อเพลง ชื่อนักดนตรี-นักร้อง และชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้คณะกรรมการรับทราบว่า ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นใคร
- เพลงที่บันทึกจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทขับร้อง และวิธีการบรรเลงที่กำหนดถ้าบรรเลง ผิดวิธี ขาด หรือเกินจะเสียคะแนน
- การบันทึกภาพและเสียง
ให้เริ่มจับภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเพลง ต้องไม่ให้หัวเพลงหรือท้ายเพลงขาดในระหว่างการบรรเลง-ขับร้อง และห้ามตัดต่อโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่ามีการตัดต่อ จะตัดสิทธิ์การประกวด

การตั้งกล้องบันทึกภาพ ให้ตั้งกล้องตรงหน้าวงดนตรี จับภาพผู้บรรเลง-ขับร้องให้เห็นชัดทุกคน เพื่อให้เห็นอากัปกิริยาของทุกคน ขณะบรรเลง-ขับร้อง ห้ามเคลื่อนไหวกล้องและซูมภาพเข้า-ออกโดยเด็ดขาด

ภาพและเสียงที่บันทึกจะต้องมีความคมชัดและต้องสอดคล้องกันหากพบว่าการบันทึกภาพและเสียงเหลื่อมกันจะเสียสิทธิ์ในการประกวด

ขอให้ผู้ประกวดตรวจสอบ คุณภาพของแผ่น VCD/DVD ก่อนส่ง หากไม่สามารถเปิดได้ จะเสียสิทธิ์ในการประกวด
- การแต่งกายในการบันทึกภาพ-เสียงและการบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ให้ใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาที่สังกัด (ห้ามใส่เสื้อพละ)
- ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด
- การประกวดบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้ง ซอสามสายและนักร้อง
- ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙


วันที่ประกวดรอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

๑. ซออู้ เพลงมุล่ง ทางไล่มือ ชั้นเดียว (มี ๓ ท่อน)
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง

๒. ระนาดเอก เพลงนกขมิ้น สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง และกลองสองหน้า

๓. ฆ้องวงใหญ่ เพลงเชิดนอก ๓ จับ ไม่ต้องออกเพลงอื่น
เครื่องกำกับจังหวะ กลองสองหน้า และฉิ่ง

๔. ขลุ่ย เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น ทางเดี่ยว
เครื่องกำกับจังหวะฉิ่ง และโทน – รำมะนา

๕. ขับร้อง เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะฉิ่ง และโทน – รำมะนา


- ในการประกวดขับร้อง ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอย่างน้อย ๓ ชิ้น บรรเลงสวม-ส่ง
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยมีวงมโหรีของสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นวงบรรเลงรับ-ร้อง

- ผู้ประกวดการบรรเลงเดี่ยวให้นำเครื่องดนตรีส่วนตัวมาบรรเลงประกวด

**ผู้บรรเลงและผู้ตีเครื่องกำกับจังหวะในการประกวดเดี่ยว ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้**


สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

ภายในศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก - ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ - ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว เลขที่ ๓๙๑ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๘๑๖๙

หรือ

กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กสพ.) ในเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐-๒๖๕๑-๖๕๐๗ โทรสาร ๐- ๒๖๕๑- ๗๗๘๘


ใบสมัครประเภทวงมโหรี Arrow คลิกที่นี่


ใบสมัครเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง Arrow คลิกที่นี่


**หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัคร ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน****************************
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

****************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Wed Dec 14, 2016 12:49 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

กำหนดวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ใหม่)

รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ถ้วย ข


ประกวด วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ถ้วย ก และ ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง


ประกวด วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group