Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๘

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Tue Jun 02, 2015 8:39 pm    เรื่อง: การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๕๘ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘


ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น

โดยมีการประกวด ดังนี้

ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ประเภทถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประกวดฯ และเคยได้รับรางวัล หรือ ผู้ศึกษาทางสถาบันดนตรีไทยสายอาชีพ หรือ วงที่ชนะเลิศ ถ้วย ข อย่างน้อย ๒ ปี

๒) ประเภทถ้วย ข หมายถึง นักดนตรีในวง และสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทถ้วย ก หรือยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดเลยเพลงที่ใช้ประกวดในรอบส่งแผ่น VCD/DVD

ประเภทถ้วย ก

เพลงแขกขาว สามชั้น ลงจบด้วยลูกหมด
บทขับร้องในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทถ้วย ข

เพลงไทยดำเนินดอย มีเที่ยวเปลี่ยน
บทขับร้องในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทถ้วย ก

เพลงแขกขาว เถา ลงจบด้วยลูกหมด
บทขับร้องในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทถ้วย ข

เพลงอกทะเล ทอดลงจบ
บทขับร้องในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


- วงดนตรีที่สมัครจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทขับร้อง และวิธีการบรรเลงที่กำหนด บันทึกภาพและเสียงลงบนแผ่น VCD/DVD ให้เริ่มจับภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเพลง ต้องไม่ให้หัวเพลงหรือท้ายเพลงขาดในระหว่างการบรรเลง-ขับร้อง และห้ามตัดต่อโดยเด็ดขาด

-ให้ตั้งกล้องตรงหน้าวงดนตรี จับภาพผู้บรรเลง-ขับร้องให้เห็นชัดทุกคน ไม่ต้องประกาศชื่อเพลง ชื่อนักดนตรี-นักร้อง และชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้คณะกรรมการรับทราบว่า ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นใคร

- การแต่งกายในการบันทึกภาพและเสียง ให้ใส่ชุดเครื่องแบบสถานศึกษาที่สังกัด (ห้ามใส่เสื้อพละ)

- ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด

- การประกวดบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ครั้งนี้ คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้งซอสามสายและนักร้อง

- ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ในวันและเวลาทำการ

- โรงเรียนส่งเข้าประกวดได้ ๑ ประเภท และส่งเข้าประกวดให้ส่งเป็นชื่อโรงเรียนเท่านั้น

- ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริงในระยะเวลาที่ประกวดนั้น

- ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้อง และตัวสำรองอีก ๒ คน

- ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว

- ผู้เข้าร่วมประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยว จะส่งในนามโรงเรียน หรือนามตนเองก็ได้ ถ้าส่งในนามตนเองต้องมีหลักฐานว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจริงสิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ประกวดรอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

๑. จะเข้ เพลงสุดสงวน สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และฉิ่ง

๒. ซอด้วง เพลงสารถี สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และฉิ่ง

๓. ระนาดทุ้ม เพลงสารถี สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ กลองสองหน้า และฉิ่ง

๔. ฆ้องวงเล็ก เพลงพญาโศก สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ กลองสองหน้า และฉิ่ง

๕. ขับร้อง เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เนื้อร้องขนมไทย ในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


- ในการประกวดขับร้อง ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอย่างน้อย ๓ ชิ้น บรรเลงสวม-ส่ง
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยมีวงมโหรีของสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นวงบรรเลงรับ-ร้อง

**ผู้บรรเลงและผู้ตีเครื่องกำกับจังหวะในการประกวดเดี่ยว ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้**


สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก - ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ - ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว เลขที่ ๓๙๑ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๖๙

หรือ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (สทย.) ในเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐-๒๖๕๑-๖๕๐๕ , ๐-๒๖๕๑-๖๙๒๐


ใบสมัครประเภทวงมโหรี Arrow คลิกที่นี่

ใบสมัครเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง Arrow คลิกที่นี่****************************
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

****************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Mon Oct 12, 2015 9:28 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

เพลงประกวดขับร้อง
การประกวดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี ค.๓๐ ประจำปี ๒๕๕๘เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รวมบรรเลงเพลงดนตรีมี่เสนาะ (ดนตรีรับ) จังหวะเหมาะสมทำนองก้องประสาน(ดนตรีรับ)
สายลมหวลอวลกลิ่นสุมามาลย์ ชวนชื่นบานเมื่อสดับเพลงขับเอย
ดอกเอ๋ย เจ้าดอกชมนาด กลิ่นหอมสะอาด ชวนรื่นรมย์เอย (ดนตรีรับ)
เจ้าดอกลำดวนเอย (ดนตรีรับ) เจ้าดอกลำดวนเอ๋ย ชวนให้เชยชม
สังขยาเจ้าเอย ทั้งขนมตาล
ทองหยิบฝอยทอง ล้วนแต่ของหวาน
ช่างน่ารับประทาน เสียจริงเอย
เจ้าขนมครองแครงเอย หม้อแกงขนมถ้วย
ขนมชั้นขนมกล้วย กินด้วยกัน
ทั้งสามแซ่แช่อิ่ม ปลากริมไข่เต่า
ทั้งกล้วยแขกข้าวเม่า มาแบ่งปัน
อร่อยทั่วกัน ทั้งวงเอย
น้ำเอ๋ย น้ำกรีนที อยู่ในวงมโหรี สบายใจเอย


****************************
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

****************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Fri Oct 16, 2015 4:09 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘
ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบคัดเลือก


คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกวงที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากแผ่น VCD/DVD ได้ผลดังนี้


ประเภท ถ้วย ก

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้

๑. วงเทพมงคลรังษี - โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
๒. วงกุหลาบสมุทร - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
๓. วงวชิราวุธ - โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา
๔. วงราชวินิตบางแก้ว - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
๕. วงวิสุทธรังษี - โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
๖. วงวิทยาลัยนาฏศิลป - วิทยาลัยนาฏศิลป นครปฐม
๗. วงศิษย์วังหน้า- จ.สมุทรปราการ

กำหนดประกวดรอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ หอประชุม สท. ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการประกวด ขอให้ทุกวงที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ บรรเลง-ขับร้องเพลงแขกขาว สามชั้น โดยใช้หน้าทับสดายง

******************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Mon Nov 02, 2015 9:52 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘
ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบคัดเลือก


คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกวงที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากแผ่น VCD/DVD ได้ผลดังนี้


ประเภท ถ้วย ข

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้

๑. วงดุริยกานต์ - ชมรมดนตรีไทยตำบลราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ
๒. วงจตุรพรภิรมย์ -โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา
๓. วงมณีบงกช - โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
๔. วงบัวชมพู - จ.สมุทรปราการ
๕. วงหิรัญญิการ์ - โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
๖. วงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
๗. วงราชวินิตมัธยม- โรงเรียนราชวินิต มัธยม จ.กรุงเทพฯ
๘. วงลีลาวดี - จ.กรุงเทพฯ
๙. วงวิจิตรสุนทร - โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

กำหนดประกวดรอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ หอประชุม สท. ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


******************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Tue Dec 01, 2015 9:15 am    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ


_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 422

ตอบตอบเมื่อ: Thu Dec 24, 2015 9:24 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

กำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ดังนี้วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกวด บรรเลงรวมวง ถ้วย ก และ
เดี่ยวซอด้วง และ ฆ้องวงเล็ก


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกวด เดี่ยวจะเข้ ระนาดทุ้ม และ ขับร้องเพลงไทย


**รายงานตัวทุกประเภทตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ - ๘.๓๐ น.**


******************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group